top of page
יהודית לביא - כריכה
יהודית לביא
יהודית לביא כפולה 58-59
יהודית לביא כפולה 87-88
YehuditLavi_92
YehuditLavi_200
YehuditLavi_3_optimized
YehuditLavi_138
YehuditLavi_5_optimized

סיפורים על ספרים // 3

שוברת את הכלים / יהודית לביא

הוצאת ספרי ניב

"יש לנו פרויקט שבוודאי יעניין אותך" פנו אלי מהוצאת ספרי ניב. קיבלתי תיקייה עמוסה בצילומים איכותיים של עבודות פסיפס מדהימות. "בוודאי שאני רוצה" השבתי לפניית ההוצאה.

כך הכרתי את יהודית לביא, אמנית פסיפס יצירתית ומיוחדת, שהפצירה בי לבוא ולהתרשם בעצמי מעבודותיה.

ואכן, נִשמתי נעתקה כשנכנסתי לביתה, המשמש כגלריה יפיפייה וסטודיו. העבודות שלה מיוחדות במינן, בגודל שלהן ונוצרו בטכניקה מיוחדת שיהודית פיתחה עם השנים.

יהודית רצתה לאפשר מבט כולל על התפתחות עבודותיה לאורך השנים, ואני חושבת שהספר הגדול בכריכה קשה מציג אותן כראוי. קטעי טקסט ושירים עדינים שצירפה בִּתה מוסיפים להם נוי מיוחד.

במהלך עיצוב הספר הצעתי שנחלק אותו לשערים המציגים עבודות פסיפס שטוחות, יצירה על גבי כלים ורהיטים, עיצוב הבית וכדומה. פרק אחד הוקדש ליצירות תלמידתה של יהודית. לשמחתי יהודית בחרה לקרוא לספר בשם שהצעתי – "שוברת את הכלים" - כיון שזה אחד מאפיינים הבולטים ביצירתה.

ליצירת קשר עם יהודית

bottom of page